Images that relate to Cardiff Health Alliance, held in a circle.

Cardiff Health Alliance

Cynghrair Iechyd Caerdydd

The Cardiff Health Alliance is the key strategic partnership for health and wellbeing in Cardiff,
with local authority, health service and 
voluntary sector membership and is facilitated 
by Cardiff Council.

Cynghrair Iechyd Caerdydd yw'r brif bartneriaeth strategol ar gyfer iechyd a lles yng Nghaerdydd,
gydag aelodau oár awdurdod lleol, y gwasanaeth 
iechyd a'r sector gwirfoddol, ac fe'i hwylusir gan 
Gyngor Caerdydd.

© Cardiff Health Alliance 2005-2010